MENU
icon label
image label
blacklogo

Aplikasi Braille Touch Membantu Anda Dalam Mengetik Tanpa Melihat

NOV 30, -0001@00:00 WIB | 484 Views

Pernahkahandamengetikdiponselandatanpaadaorang yang disekelilingandamengetahuinya?. Mengetiktanpamelihat keyboard memanghalsulituntukdilakukan, apalagiponselandamenggunakanlayarsentuh. Georgia Tech melakukanpenelitianakanhalini, sehinggamenemukansolusidenganmembuatseuahaplikasipadaponsel yang diberinama Braille Touch dimanakegunaanaplikasiiniadalahmembuatkitatidakperlulagimelihatlayaponselpadasaatmengetiksesuatu.

Aplikasi Braille Touch menggunakansistem Braille. Georgia Tech mengatakanbahwapenelitinyatelahmerancang Braille Touch untukmenggantikan keyboard QWERTY virtual. Fitur yang digunakanadalah gestured-based sertamultitouch. Aplikasiinidirancangmenggunakan keyboard Braille. Dimanapada keyboard braille inicukupmenggunakan 6 jaridalammengoperasionalkannya. Tim pembuat Georgia Tech menyuruhpartisipan yang bermasalahpadamatanyauntukmenggunakanaplikasiini. Sayangnyaaplikasiinibarudibuatuntuk iPhone saja. Para timpembuatmengatakanaplikasiiniakanmudahdigunakanolehsiapasaja, dengantujuanutamanyaadalahorang yang mengalamigangguanpadamatamasihdapatmengetikdalamponselnya.[Jump/timBX]

Tags :

#
Aplikasi Braille Touch
#
Georgia Tech

RELATED ARTICLE