MENU
icon label
image label
blacklogo

Koleksi Jaket Musim Semi dari Watanabe dan Duvetica

FEB 22, 2012@11:28 WIB | 152 Views

Junya Watanabe merupakanperancangbusanaasalnegri Sakura Jepang. IamerupakananakdidikdaridesainerReiKawakubo. watanabeterkenaldenganrancangannya yang inovatifdanakhashalinimerupakanadapatasidari sang mentornyayaituReiKawakubo. KarenakeahliannyaialantasdiberijulukanTecno Couture. Padatahun 2007 Watanabe mendapatlisensidari label sepatuterkenalyaitu Converse untukmerancangserangkaiansepatu All-Star dari brand tersebut.

Padatahunini Watanabe bekerjasamadenganDuveticaasalPerancisuntukmembuatjaketdengankualitastinggi. Merekabekerjasamamembuatjaketapikmenyambutuntukmusim Semi 2012, salahsatunyaterwujudBlouson yang ringan. Jaketinidibalurwarnahijaumiliter. Sementarapadabagianluar, jaketdilapisbahannilondanWol, haliniterasakontrasdenganlapisan motif kotakpadabagiandalammya.

Jaketinihanyatersediadi Union Los Angeles, AmerikaSerikat. Jikaandainginmembelinyasilahkanrogohkocekandasebesar $ 750 USD atausekitar RP 6,8 juta. Harga yang pantasuntuksebuahjaketberkelas.[jok/timBX]

Tags :

#
Jaket
#
Watanabe
#
Duvetica
#
Junya Watanabe
#
Converse
#
All-Star
#
Union