MENU
icon label
image label
blacklogo

Arloji Kolaborasi Stussy, Bape, dan G-Shock Rilis 27 April

FEB 26, 2013@11:24 WIB | 416 Views

Tiganama brand yang paling ikonikdanjugajugadihormatidalambudayaStreetwearsyaituStussy, Bapedan G-Shock kaliiniberkolaborasiuntukmenghasilkankoleksikapsulkhususberupasebuah jam tangan. Hasilkerjasamamererkabertiga yang pertamaadalahsebuaharloji yang merupakan model Frogman dari Master seri G.

 

 

Dial yang terdapatdi jam tanganiniterdapattambahantulisanStussydanBape. Selainterdapattulisantersebut, ternyata jam tanganinimengkhususkandirimerekadalamkemapuantahan air. Arloji yang masihmenjagaklasikpadakeseluruhaninimempunyailampulatar yang tedapatdiarlojiini.

Arloji yang rencannyarilispadatanggal 27 April inijugadilengakapisebuahkolaborasiStussydanBapeberupa T-Shirt yang tersediadalamduapilihanwarna.[Jok/timBX]

Tags :

#
Stussy
#
Bape
#
G-Shock

RELATED ARTICLE