MENU
icon label
image label
blacklogo

Adam Levine Jadi The Sexiest Man Alive

NOV 20, 2013@11:13 WIB | 360 Views

Adam Levine menjadikandidatterkuatsebagai Sexiest Man Alive yang dipiliholehmajalah People. Dan inimenjadikalipertamauntuk Levine membawapulanggelarsebagaipria paling sexy tersebut. Iaakanmengikutijejak Channing Tatum yang menangtahunlaludan Bradley Cooper ditahun 2011 juga George Clooney yang pernahmenangduakali.

Selainpunyaposturtubuh yang bagusdanwajah yang tampan, Adam memangpenuhdengantalenta. Karyanyabersama Maroon 5 dimusiksangatpatutdiperhitungkan. Takheranbilaparakaumhawaselaluterpikatmelihatpenampilannyadiataspanggung. Tatodilengandandadanyamenambahnilaimaskulin yang dimilikinya. Iamengakuikalautubuhbagusnyajugaberkatselalumenyempatkanmelakukan yoga dalamkesehariannya.

People telahmengumukannamanyauntukmenjadi The Sexiest Man Alive tahuninidanartikelnyaakandibuatdimajalah People yang akanterbithariJumatnanti.[iam/timBX]

Tags :

#
Adam Levine
#
The Sexiest Man Alive
#
Maroon 5